Månadsrapport juli, Brf Vasaporten

Just nu håller vi på att färdigställa det sista på innergården för hus A3/A4, med några få korrigeringar att färdigställa innan det blir perfekt!

Fasaderna mot innegården på hus A3 och A2 är också färdiga.

 

Fasaden för hela hus A3 är färdig och som kan ses på bilden nedan vi är även färdiga med plåtbeklädnaden på taket. Den sista finplaneringen utanför huset är påbörjad och kommunen bygger sin del av trottoaren mellan huset och Sveagatan. På insidan håller vi just nu på att monterar kök och innerdörrar i trapphus A33, efter sommarsemestern kommer vitvarorna bli levererade och monterade. I trapphus A34 är vi klara med parketten och kommer snart börja med montering av inredningen.

Inflyttning har skett i trapphus A41/A31. Trapphus A32, A33 samt A34 planeras att besiktigas och flyttas in i tre etapper mellan september och december.

Vart är vi nu?

 Slutbesiktningar i hus A4 påbörjade, Brf Vasaporten i Övre Vasastaden

BRF VASAPORTEN

Idag, torsdag, hölls de första slutbesiktningarna av lägenheterna i hus A4. 7 av trapphusets 13 lägenheter besiktigades idag. Resterande 6 lägenheter besiktigas under morgondagen. Inflyttning i dessa lägenheter sker 14 respektive 15 juni.

Hela fasaden på hus A3 är i det närmaste färdigställd. Endast ett par smådetaljer återstår. Fasaden mot innergården är färdig och besiktigad. Fasad ut mot Sveagatan/Östgötagatan besiktigas i slutet av maj. Tätning av innergården ner mot garaget är färdig och finplaneringen av innergården är påbörjad.

Vart är vi nu?

A4

A3

BRF VASATORNET

Montering av fönster fortsätter på hus A1. Fönster upp till plan 12 är monterat. Invändigt pågår arbete med innerväggar (plan 2-9).

På hus A2 arbetar man utvändigt med fasadskivorna. På husets södra och östra sida är monteringen av skivorna färdig. Samtidigt pågår arbete med terrasserna på plan 8 och 9 och invändigt sker målning och förberedande arbete inför kakelsättning.

Vart är vi nu?


Första huset ut nästan färdigställt i Brf Vasaporten, Övre Vasastaden

BRF VASAPORTEN:
Hus A4 (lägenheter 15xx) är i det närmaste färdigt. Utvändigt återstår att färdigställa sockeln. Invändigt väntar förbesiktning av trapphus och lägenheter. Steget efter förbesiktning är slutbesiktning som görs tillsammans med er kunder och en oberoende besiktningsman. Innergården mellan föreningens två hus tätas ner mot garage, därefter tar finplanering vid.

Hus A3 (lägenheter 11xx-14xx), här pågår arbete med fasadens puts. Taket på huset är i det närmaste klart. Invändigt är vi klara med målning av innerväggar, läggning av parkettgolv och montering av inredning.

I garaget pågår måleriarbete.

Vart är vi nu?

BRF VASATORNET:
Tretton våningar av Brf Vasatornet är nu gjutna. Gjutning av de två sista våningsplanen pågår. Montering av fönster och innerväggar pågår för fullt, just nu på våning tio.
På lilla tornet har man påbörjat arbetet med att montera fasadskivorna. Byggnadens södra sida är nästan färdigklädd. Invändigt pågår här montering av de sista innerväggarna, målning och förberedning inför flytspackling av badrum.

I garaget pågår måleriarbete.

Vart är vi nu?

 

 


Vasatornet i Övre Vasastaden nu 12 våningar högt

Hus A1, del av Brf Vasatornet, stiger nu 12 våningar ovan mark. Montering av fönster och dörrar pågår.

Hus A2, andra delen av Brf Vasatornet, har nu komplett betongstomme. För takterrasserna har sarg monterats. Invändigt pågår arbete med innerväggar och montering av radiatorer.

Hus A3, del av Brf Vasaporten. Även här är betongstommen komplett. Takmontering pågår. Invändigt pågår arbete i badrum med montering av väggar och kakel/klinker.

Hus A4, andra delen av Brf Vasaporten. Här har vi nu tätt hus. Utvändigt pågår takmontering samtidigt som det invändigt läggs parkett, monteras hiss och sätts kakel/klinker.

Vi anordnade en stomvisning för en tid sedan. Den var mycket uppskattad så därför planerar vi att anordna ytterligare en visning i slutet av mars. Anmälan sker till mäklare Johan Jansson eller Emelie Johansson på Svensk Fastighetsförmedling.

I slutet på förra veckan skickades information om tillval ut till er kunder. Om ni inte mottagit något mail eller brev kring detta kan ni kontakta oss på tillval@botrygg.se så skickar vi ut information till er.

 Vart är vi nu?


Betongstomme hus A2 och A4 klar, Övre Vasastaden

Det är fortsatt fokus på betongarbeten i Övre Vasastadens A-kvarter. Nedan följer en rapport hus för hus. Klicka på bilderna för att se dem i större format.

Hus A1, som är en del av Brf Vasatornet, är nu nio våningar högt. Betongstomme för ytterligare sex våningar återstår. På byggnadens entréplan har arbete med montering av ramar för fönster och dörrar påbörjats. (Vy från Industrigatan)

Det åtta våningar höga huset A2, som även det är del av Brf Vasatornet, har nu en komplett betongstomme. Nu pågår arbetet med att göra huset tätt för väder och vind. Fönster och dörrar monteras. Arbetet med fönster och dörrar har redan kommit halvvägs. (Vy från Östgötagatan)

Hus A3, del av Brf Vasaporten, som ligger längs med Sveagatan och Östgötagatan har betongstomme uppe på fyra av fem våningar. Även här har montering av fönster- och dörrpartier påbörjats längst ner i byggnaden. (Vy från Sveagatan/Östgötagatan)

Hus A4, del av Brf Vasaporten, är tätt. Betongstommen är klar och fönster och dörrar är monterade på hela byggnaden. Arbete med plåttak har inletts. Invändigt njuter byggarbetarna nu av ett uppvärmt hus samtidigt som montering av innerväggar samt målning av desamma pågår. (Vy från Thorells gata)

Inom kort kommer ni få information gällande möjlighet att välja tillval till er lägenhet. Alla lägenheter om 2rok eller större har möjlighet att göra tillval ur vårt tillvalssortiment. Ni kan redan nu läsa mer om tillval på vår hemsida: www.botrygg.se/tillval.

Vart är vi nu?

 


Uppdatering från kvarter A

  img_0671  img_0675

Arbetet med betongkonstruktionen i Övre Vasastadens kvarter A fortsätter. Hus A1 och A2 (Brf Vasatornet) består av åtta respektive sju våningar. Inom kort påbörjas fönstermontage på hus A2.

Arbetet med hus A3 och A4 (Brf Vasaporten) fortgår enligt plan. Betongstommen är komplett i slutet av veckan, då tar arbete med taket vid. Byggnaderna är isolerade och vi har påbörjat arbetet med att putsa fasaderna. Nästan samtliga av byggnadernas fönster och fönsterdörrar sitter på plats. Invändigt pågår arbete med innerväggar och radiatorer.

img_0669 img_0670 img_0674


Stomresning i Övre Vasastaden

Arbetet med kvarter A flyter på enligt plan. Vi arbetar fortsatt med stomresning. Huset som bildar Brf Vasatornet är just nu tre våningar högt samtidigt som husen bredvid, A3 och A4, som utgör Brf Vasaporten, just nu är en våning höga. Stomresning betyder att man uppför byggnadens bärande delar, ytterväggar samt tak.

Vid sidan av husbyggnationerna pågår också arbetet med Thorells gata, som ska gå mellan kvarter A och kvarter B. I kvarter B bygger Kärnhem och JM var sitt projekt. BEFAB utför arbetet med gatan som är uppkallad efter Linköpingskonstnären Pär Thorell.

Sedan en tid tillbaka är Priso/Hemköp igång med sin verksamhet i kvarter C på Timmermansgatan 1. Boende i Övre Vasastaden som vi har talat med är väldigt nöjda med att ha en ny och fräsch matbutik i direkt närhet till bostaden. Vi kan också meddela att grannlokalerna till Priso/Hemköp kommer innehålla var sin restaurang. En italiensk restaurang och Kikkowok, en asiatisk restaurang.

2016-03-02  2016-07-01
Hus A1/A2 då och nu. Bilderna är tagna från Industrigatan.

 

Vart är vi?

Ekonomisk kalkyl

Stomresning


Montering av stomme i Övre Vasastaden

 

Vid Steningerondellen pågår byggnationen av vårt andra kvarter i Linköpings nya stadsdel Övre Vasastaden. Sponten är nu borttagen runt hela kvarteret. På byggnaderna som utgör Brf Vasatornet pågår just nu arbeten med betongkonstruktionen.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/ovre-vasastaden/

Stomresning

 

 

Bokningsavtal