Byggstart och markarbete i Övre Vasastaden

 

Bygget av vårt andra kvarter i Övre Vasastaden har startat. Kvarteret, som blir en ny entré till Linköpings innerstad, ligger invid den nya Steningerondellen och är uppdelad på tre huskroppar med sammanlagt 176 lägenheter. Så här i byggets inledningsskede pågår förberedande markarbeten inför grunden. Grovschaktningen är avklarad och nu pågår dränering samt förberedelser för finschaktning.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/ovre-vasastaden/