Schaktning i Övre Vasastaden

 

I Övre Vasastaden kommer vi uppföra tre bostadskvarter. Vårt andra kvarter ligger invid den nya Steningerondellen och kommer att vara uppdelat på två bostadsrättsföreningar; Brf Vasatornet som består av 117 lägenheter och Brf Vasaporten som består av 59 lägenheter fördelat på två huskroppar. Just nu pågår borrning av förankringsstag i berget. Därefter kan vi påbörja detaljschaktning och förberedelser för grunden.

För mer information om projektet, se http://www.botrygg.se/nyproduktion/aktuella-projekt/linkoping/ovre-vasastaden/