Markarbete och gjutning i Övre Vasastaden

 

Vid Steningerondellen i Övre Vasastaden har markarbeten nu påbörjats för hela kvarteret. Tidigare har marken förberetts vid Brf Vasatornet men nu har även maskinerna gått över till att arbeta vid Brf Vasaporten.

Vid Brf Vasatornet fortsätter grundarbetet och väggar håller nu på att resas i källarplan.