Uppdatering från kvarter A

  img_0671  img_0675

Arbetet med betongkonstruktionen i Övre Vasastadens kvarter A fortsätter. Hus A1 och A2 (Brf Vasatornet) består av åtta respektive sju våningar. Inom kort påbörjas fönstermontage på hus A2.

Arbetet med hus A3 och A4 (Brf Vasaporten) fortgår enligt plan. Betongstommen är komplett i slutet av veckan, då tar arbete med taket vid. Byggnaderna är isolerade och vi har påbörjat arbetet med att putsa fasaderna. Nästan samtliga av byggnadernas fönster och fönsterdörrar sitter på plats. Invändigt pågår arbete med innerväggar och radiatorer.

img_0669 img_0670 img_0674