Första huset ut nästan färdigställt i Brf Vasaporten, Övre Vasastaden

BRF VASAPORTEN:
Hus A4 (lägenheter 15xx) är i det närmaste färdigt. Utvändigt återstår att färdigställa sockeln. Invändigt väntar förbesiktning av trapphus och lägenheter. Steget efter förbesiktning är slutbesiktning som görs tillsammans med er kunder och en oberoende besiktningsman. Innergården mellan föreningens två hus tätas ner mot garage, därefter tar finplanering vid.

Hus A3 (lägenheter 11xx-14xx), här pågår arbete med fasadens puts. Taket på huset är i det närmaste klart. Invändigt är vi klara med målning av innerväggar, läggning av parkettgolv och montering av inredning.

I garaget pågår måleriarbete.

Vart är vi nu?

BRF VASATORNET:
Tretton våningar av Brf Vasatornet är nu gjutna. Gjutning av de två sista våningsplanen pågår. Montering av fönster och innerväggar pågår för fullt, just nu på våning tio.
På lilla tornet har man påbörjat arbetet med att montera fasadskivorna. Byggnadens södra sida är nästan färdigklädd. Invändigt pågår här montering av de sista innerväggarna, målning och förberedning inför flytspackling av badrum.

I garaget pågår måleriarbete.

Vart är vi nu?