Slutbesiktningar i hus A4 påbörjade, Brf Vasaporten i Övre Vasastaden

BRF VASAPORTEN

Idag, torsdag, hölls de första slutbesiktningarna av lägenheterna i hus A4. 7 av trapphusets 13 lägenheter besiktigades idag. Resterande 6 lägenheter besiktigas under morgondagen. Inflyttning i dessa lägenheter sker 14 respektive 15 juni.

Hela fasaden på hus A3 är i det närmaste färdigställd. Endast ett par smådetaljer återstår. Fasaden mot innergården är färdig och besiktigad. Fasad ut mot Sveagatan/Östgötagatan besiktigas i slutet av maj. Tätning av innergården ner mot garaget är färdig och finplaneringen av innergården är påbörjad.

Vart är vi nu?

A4

A3

BRF VASATORNET

Montering av fönster fortsätter på hus A1. Fönster upp till plan 12 är monterat. Invändigt pågår arbete med innerväggar (plan 2-9).

På hus A2 arbetar man utvändigt med fasadskivorna. På husets södra och östra sida är monteringen av skivorna färdig. Samtidigt pågår arbete med terrasserna på plan 8 och 9 och invändigt sker målning och förberedande arbete inför kakelsättning.

Vart är vi nu?