Månadsrapport juli, Brf Vasaporten

Just nu håller vi på att färdigställa det sista på innergården för hus A3/A4, med några få korrigeringar att färdigställa innan det blir perfekt!

Fasaderna mot innegården på hus A3 och A2 är också färdiga.

 

Fasaden för hela hus A3 är färdig och som kan ses på bilden nedan vi är även färdiga med plåtbeklädnaden på taket. Den sista finplaneringen utanför huset är påbörjad och kommunen bygger sin del av trottoaren mellan huset och Sveagatan. På insidan håller vi just nu på att monterar kök och innerdörrar i trapphus A33, efter sommarsemestern kommer vitvarorna bli levererade och monterade. I trapphus A34 är vi klara med parketten och kommer snart börja med montering av inredningen.

Inflyttning har skett i trapphus A41/A31. Trapphus A32, A33 samt A34 planeras att besiktigas och flyttas in i tre etapper mellan september och december.

Vart är vi nu?